วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมอบรมแกนนำปรับเปลี่ยนฤติกรรมสุขภาพตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

กิจกรรมอบรมแกนนำปรับเปลี่ยนฤติกรรมสุขภาพตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
วันที่ 24 เดือน มกราคมพ.ศ.2555
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแหลมสิงห์video

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขคปสอ.แหลมสิงห์

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข คปสอ.แหลมสิงห์
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกกรมแกนนำอำเภอเขาสมิง ตราด

วิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกกรมแกนนำอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
video video